Použité zboží


[Ikona : Zavřít okno]

[Logo : PC eXpert]
Obchodní podmínky :

Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností PC eXpert, spol. s r.o. (dále jen prodávající).
• Kupující převzetím zboží od prodávajícího přijímá a souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
• Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem faktury. Pokud není zboží odebráno osobně, považuje se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu dopravci.
• "Obchodní podmínky" a "Reklamační řád" jsou k dispozici v sídle prodávajícího, nebo jako dokument na http://www.expert-shop.cz.
• Není-li uvedeno jinak, rozumí se v tomto textu pod pojmem faktura průvodní doklad zásilky, to jest faktura nebo dodací list.

Základní informace
Jedná se o použité zboží, které je plně funkční. U naprosté většiny není k dispozici originální návod nebo ovladače na CD, nicméně mnohé informace lze získat na internetu, popřípadě přímo od nás na infolince nebo na e-mailu info@expert-shop.cz. Klávesnice notebooků a počítačů mohou být bez českých znaků. Objednávka levných typů monitorů může být v ojedinělých případech řešena dodáním jiného typu (např. když se objednaný typ právě doprodal) - zde se za stejnou cenu zasílá vždy monitor vyšší kvality.

Záruka
Na veškeré zboží, včetně použitého, je záruka 6 měsíců popřípadě 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Jedná se o použité zboží, a proto není možno reklamovat drobné vady vzhledu, jako jsou oděrky, případně drobné prasklinky. V případě reklamace je povinností zákazníka doručit vadné zboží k dodavateli.

Servis
Záruční i pozáruční servis je prováděn dodavatelskou firmou. Opravy jsou obvykle prováděny do 7 dnů. K opravě můžete zboží zaslat poštovní či přepravní službou, nebo je po předchozí domluvě termínu můžete předat i osobně. Opravené předměty Vám budou doručeny stejným způsobem jako při reklamování.

Doprava
Objednané zboží Vám zašleme na dobírku prostřednictvím přepravní služby PPL, popřípadě jiné podobné služby. Objednávku se snažíme expedovat (tj. zkompletovat a předat dopravci) do dvou pracovních dnů. U některých položek je dodací doba upřesněna. Celková doba dodávky včetně doručení by neměla překročit jeden týden. Dopravné účtujeme v závislosti na počtu balíků, zpravidla 130,- Kč včetně DPH.
Upozornění : V období od 10. 12. do 24. 12. může dojít ke zdržení dodávky kvůli přetížení dopravních společností. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou použity výhradně pro spolupráci s Vámi a nebudou poskytnuty třetí straně.

Kupující
Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba. Všechny vztahy se řídí Obchodním zákoníkem.

Podávání objednávek :

K objednání zboží může kupující využít jeden z následujících způsobů :
• prostřednictvím Internetu (http://www.expert-shop.cz) - doporučujeme
• e-mailem na adresu objednavka@expert-shop.cz
• písemné zaslání poštou na adresu sídla společnosti
• písemné zaslání faxem na číslo +420 545 246 539
• telefonicky na telefonní číslo +420 545 246 539

V emailové, poštovní a faxové objednávce je vždy nutno uvést :
• Obchodní jméno kupujícího (včetně IČ a tel. spojení)
• Obchodní název zboží
• Počet kusů
• Jednotkovou cenu
• Preferovaný způsob odebrání a dopravy
• Všechny případné další údaje vztahující se k vyřízení objednávky, které kupující považuje za důležité, a to tak, aby se zamezilo jakýmkoliv nedorozuměním při plnění objednávky

Cena a platba
Všechny ceny jsou smluvní. Kupující bude platit za odebrané zboží předem, při odběru nebo při doručení, pokud není písemnou smlouvou stanoveno jinak. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodání zboží - zaslání přepravní službou
Místem plnění je sklad prodávajícího. Při dodání je kupující povinen spolu s dopravcem překontrolovat zásilku podle přiložené faktury a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně telefonicky reklamovat u prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento ve stejný den zaslat faxem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel. U některých druhů zboží poskytuje prodávající dopravu zdarma. V ostatních případech hradí náklady za přepravu kupující.

Záruční podmínky a sériová čísla
Pro zboží platí záruční podmínky uvedené v "Reklamačním řádu". Kupující je povinen na ORIGINÁL faktury zapsat sériová čísla všech výrobků, pokud již tak neučinil prodávající.

Pracovní doba
Pondělí – Pátek 9:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 hodin
(Osobní návštěva vždy po předchozí domluvě.)